• Tel. 0492 - 389583
  info@schampershypotheekadvies.nl
 • Wij vinden de juiste hypotheek voor u

  Door rekening te houden met uw persoonlijke situatie, wensen en mogelijkheden vindt Schampers Hypotheekadvies altijd de meest geschikte hypotheek voor u.

  Kwalitatief advies voor een scherp tarief

  Bij Schampers Hypotheekadvies mag u vertrouwen op kwalitatief hoogwaardig advies tegen een zeer scherp tarief. Speciaal Starterstarief € 1.495,= all in!

  Begeleiding gedurende de hele aanvraag

  Bij Schampers Hypotheekadvies mag u rekenen op professionele begeleiding tijdens het gehele hypotheektraject.

  Gespecialiseerd in starters op de woningmarkt

  Bij Schampers Hypotheekadvies bent u als starter aan het juiste adres met een speciaal Starters Tarief van € 1.495,= all in!

 • Begeleiding van begin tot eind

 • Waaruit bestaat het gehele hypotheektraject eigenlijk?

  Kennismaking
  Het adviestraject begint met de kennismaking en inventariseren wij op hoofdlijnen uw doelstellingen, risicobereidheid, kennis, ervaring en financiële positie. Tijdens deze fase bekijken we dus of we iets voor elkaar kunnen betekenen. Verder informeren wij u over de inhoud van onze dienstverlening (adviseren, bemiddelen en nazorg), de kosten van deze werkzaamheden en de wijze waarop deze worden gefinancierd.

  Beeldvorming
  Wanneer wij samen besluiten het totale adviestraject in te gaan volgt de fase van de beeldvorming. De fase van de beeldvorming is onderverdeeld in de fase ‘inventarisatie’ en de fase ‘analyse’:

  • Inventarisatie  In deze fase gaan wij samen uitgebreid verder met inventariseren maar op een veel gedetailleerder niveau dan bij de kennismaking.
  • Analyse  In de fase van analyse wordt de relevante informatie over uw situatie (zoals uw doelstellingen, risicobereidheid en kennis en ervaring) vertaald naar de mogelijkheden voor een hypotheek. De mogelijkheden worden cijfermatig uitgewerkt door middel van berekeningen gebaseerd op uw specifieke situatie. Ook uw toekomstige financiële positie wordt hierin betrokken.

  Oplossing (advies) 

  In de fase van de oplossing geven wij op basis van de verzamelde informatie aan welke hypotheekconstructie goed aansluit op uw specifieke situatie, rekeninghoudende met uw wensen en mogelijkheden. U ontvangt van ons een volledig adviesrapport.

  Aanvraag offerte en verdere afhandeling
  Nadat u akkoord bent met het adviesrapport vragen wij voor u de offerte aan en zorgen wij dat alle benodigde stukken bij de geldverstrekker komen ter beoordeling. Wanneer het oordeel van de geldverstrekker positief is wordt een finaal akkoord afgegeven waarna de stukken naar de notaris worden gezonden.

  Nazorg
  Gedurende de looptijd van de hypotheek heeft u minimaal recht op de wettelijke nazorg.
  Ook kunnen wij er vaak voor zorgen dat bij wijzigingen in uw persoonlijke situatie er een redelijke kans blijft bestaan op het behalen van uw doelstellingen.

  Zie ook leidraad AFM hypotheekadvies